Skolinspektionens beslut per 2018-10-17

Vi har idag fått del av skolinspektionens beslut. Sammanfattningsvis rör det sig om följande:

  • Tydlighet kring konfessionella inslag i utbildningen
  • Värdegrundsarbete med koppling till sex och samlevnad
  • Säkerställa att allt centralt innehåll tas upp
  • Elevhälsan

Vi kommer omgående att inleda arbetet och lämna vårt svar till Skolinspektionen senast den 15 februari 2019.