Resultat

Elever som gått på Hällebergsskolan är generellt väl förberedda för fortsatta studier. Det genomsnittliga meritvärdet för slutbetygen i åk 9, om man väger samman de tre senaste åren, är 258 poäng. Detta kan jämföras med riksgenomsnittet som förra året låg på 230 poäng. (Betyget A i alla ämnen ger 340 poäng).