Klasser

Hällebergsskolan omfattar hela grundskolan – från förskoleklass till och med klass nio. Det är en liten skola med runt 90 elever, uppdelade i åldersblandade grupper. Förskoleklassen läser för sig själva, men är några dagar i veckan tillsammans med förskolan. Förskolan bedriver endast femårsverksamhet.

Eleverna i årskurs ett är en klass. I de andra klasserna går två årskullar tillsammans: årskurs två och tre, fyra och fem, sex och sju samt slutligen åtta och nio. Vi eftersträvar en gruppstorlek på ca 10 elever per årskurs.