Kristna profilen

Skolan är konfessionell. Det innebär inte att den kräver en speciell bekännelse, vare sig av elever eller föräldrar. Men skolan är konfessionell i bemärkelsen att den står på en konfessionell kristen grund.
Vi omfattar den apostoliska trosbekännelsen, vilken är gemensam för alla kristna kyrkor:

Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.

Vi tror på Jesus Kristus,
Guds enfödde son, vår Herre,
vilken är avlad av den Helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror på den Helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund,
syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse
och ett evigt liv.

Den kristna grunden kommer till uttryck på tre områden i Hällebergsskolans verksamhet:

 

1. Människosyn och värdegrund

Se Värdegrund

2. Morgonsamlingar

Varje skoldag inleds med en morgonsamling. Denna kan innehålla sång, bön eller högläsning ur någon bok. Elever har möjlighet att föreslå sånger och att själva be tyst eller högt. Ibland har någon dessutom en kort utläggning, utifrån en bibelvers och/eller en erfarenhet.

Morgonsamlingarna är utformade på ett sätt sådant sätt att elever, oavsett sin egen tro, ska kunna ha utbyte av dem.

Vi önskar att alla elever är närvarande på morgonsamlingarna. Det är en naturlig följd av valet av en kristen skola. Däremot är ett aktivt deltagande i t.ex. sång och bön alltid frivilligt. Om föräldrar önskar att deras barn inte alls ska delta i skolans morgonsamlingar, så ska de meddela rektor detta.

3. Kristet perspektiv

När undervisningen i skolan berör ämnen som idag kan vara kontroversiella i ett samhälle som rört sig bort från kristna värderingar, t.ex. samlevnadsundervisningen, sker detta på ett allsidigt och sakligt sätt. Vi redovisar olika uppfattningar som finns i samhället, men klargör också vad som varit en klassisk kristen ståndpunkt.

Konfessionella inslag och frivillighet

I den svenska skollagen står det att konfessionella inslag i undervisningen ska vara frivilliga. Konfession har med bekännelse att göra (jämför med engelskans confess -bekänna). Innebörden är alltså att man i skolan aldrig får tvingas att bekänna något som man inte står för. Vanligtvis menar man med konfessionella inslag sådant som är av bekännelsekaraktär och som har en koppling till någon religion, till exempel bön och sång.

Frivilligheten att delta vid konfessionella inslag säkerställs på Hällebergsskolan på tre nivåer

  • Skolval; det är frivilligt att sätta sitt barn på en kristen skola
  • Morgonsamlingar; information ges till föräldrar och barn om att morgonsamlingarna är frivilliga.
  • Inslag av bekännelsekaraktär; det är alltid frivilligt att delta i aktiviteter av bekännelsekaraktär.