Vårdnadshavare och elev

Information om Coronaviruset

Vi vill i korthet ge information kring hur vi förhåller till de sjukdomstider som just nu råder och med anledning av Coronaviruset.

Skolledningen följer noggrant myndigheternas rapportering, och uppmanar er att också följa med i nyheterna samt regelbundet gå in på de hemsidor som finns nedan.

För att undvika smittspridning oavsett typ av virus rekommenderar Folkhälsomyndigheten följande:

  1. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  2. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
  3. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  4. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Stanna hemma så länge du känner dig och är sjuk. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Vänta minst två dygn efter att du blivit helt frisk innan du går till skolan.

OBS! Uppmana gärna era barn att tänka extra på handhygienen.

Handlingsplan

Sjukanmäla barn

Du som vårdnadshavare meddelar oss ditt barns sjukfrånvaro så snart du kan. Gör detta dock senast 07.45 dagen frånvaron gäller, så vi har tid att registrera den. Följ de anvisningar som ges på telefonsvararen. Telefonnummer är 0522–670 272.

Ledighet

Vi tror att hög närvaro i skolan bidrar till god kunskapsutveckling och bra studieresultat. Därför vill vi uppmana dig som vårdnadshavare att så långt som möjligt planera resor och andra händelser till loven.

Mer information om ledighet

Läsårstider

Vårterminen 2020

torsdag 9 januari – tisdag 9 juni

Lovdagar

7 januari – 8 januari*
17 februari – 21 februari (sportlov vecka 8)
4 mars*
6 april – 9 april (påsklov vecka 15)
22 maj (Klämdag)**

*kompetensutvecklingsdagar, eleverna lediga
** Lov för båda elever och ferieanställda lärare

Höstterminen 2020
måndag 17 augusti – fredag 18 december

Lovdagar
17 september*
26 – 30 oktober (höstlov vecka 44)
* Kompetensutvecklingsdag, eleverna lediga

Vårterminen 2021
måndag 11 januari – onsdag 9 juni

Lovdagar
7–8 januari*
22 februari – 26 februari (sportlov vecka 8)
xx mars* (rörlig dag i mars, datum fastställs när provdagarna för de nationella proven är kända)
6 april – 9 april (påsklov vecka 14)
14 maj (klämdag)**

* Kompetensutvecklingsdagar, eleverna lediga
** Lov för både elever och ferieanställda lärare

Bussresor

Skolskjuts

Rätten till skolskjuts regleras i Skollagen. Detta innebär att kommunen där eleven är folkbokförd, har ett ansvar för att eleven på ett säkert sätt ska ha möjlighet att ta sig till och från skolan.

Om en elev kan bli beviljad skolskjuts eller inte bedöms med hänsyn taget till vägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder (hos elev) eller någon annan särskild omständighet.

Du som vårdnadshavare ansöker själv om busskort till ditt barn på Uddevalla kommuns hemsida.

Ansökan om busskort Förlorat busskort

Vi vill att du är nöjd

Vi gör vårt absolut bästa för att möta alla elevers behov för att må bra och nå en positiv kunskapsutveckling. Dessvärre kanske vi inte alltid räcker till. Läs mer hur du kan göra oss medvetna om brister.

Rutin för hantering av klagomål

Lektionsscheman

Alla klasser har individuella scheman utifrån gällande timplan som Skolverket fastslagit.

Scheman

Matsedel

Varje dag serverar vi god och nyttig mat som tillagas i vårt skolkök. Måltiden är ett tillfälle för gemenskap i en trivsam matsal. Elever och personal äter tillsammans.

Matsedel