Vårdnadshavare och elev

Sjukanmäla barn

Du som vårdnadshavare meddelar oss ditt barns sjukfrånvaro så snart du kan. Gör detta dock senast 07.45 dagen frånvaron gäller, så vi har tid att registrera den. Följ de anvisningar som ges på telefonsvararen. Telefonnummer är 0522–670 272.

Ledighet

Vi tror att hög närvaro i skolan bidrar till god kunskapsutveckling och bra studieresultat. Därför vill vi uppmana dig som vårdnadshavare att så långt som möjligt planera resor och andra händelser till loven.

Mer information om ledighet

Läsårstider

Vårterminen 2020

torsdag 9 januari – tisdag 9 juni

Lovdagar

7 januari – 8 januari*
17 februari – 21 februari (sportlov vecka 8)
4 mars*
6 april – 9 april (påsklov vecka 15)
22 maj (Klämdag)**

*kompetensutvecklingsdagar, eleverna lediga
** Lov för båda elever och ferieanställda lärare

Bussresor

Skolskjuts

Rätten till skolskjuts regleras i Skollagen. Detta innebär att kommunen där eleven är folkbokförd, har ett ansvar för att eleven på ett säkert sätt ska ha möjlighet att ta sig till och från skolan.

Om en elev kan bli beviljad skolskjuts eller inte bedöms med hänsyn taget till vägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder (hos elev) eller någon annan särskild omständighet.

Du som vårdnadshavare ansöker själv om busskort till ditt barn på Uddevalla kommuns hemsida.

Ansökan om busskort Förlorat busskort

Vi vill att du är nöjd

Vi gör vårt absolut bästa för att möta alla elevers behov för att må bra och nå en positiv kunskapsutveckling. Dessvärre kanske vi inte alltid räcker till. Läs mer hur du kan göra oss medvetna om brister.

Rutin för hantering av klagomål

Lektionsscheman

Alla klasser har individuella scheman utifrån gällande timplan som Skolverket fastslagit.

Scheman

Matsedel

Varje dag serverar vi god och nyttig mat som tillagas i vårt skolkök. Måltiden är ett tillfälle för gemenskap i en trivsam matsal. Elever och personal äter tillsammans.

Matsedel