Vårdnadshavare och elev

Sjukanmäla barn

Du som vårdnadshavare meddelar oss ditt barns sjukfrånvaro så snart du kan. Gör detta dock senast 07.30 dagen frånvaron gäller. Frånvaroanmälan görs via Schoolity.

Ledighet

Vi tror att hög närvaro i skolan bidrar till god kunskapsutveckling och bra studieresultat. Därför vill vi uppmana dig som vårdnadshavare att så långt som möjligt planera resor och andra händelser till loven. Ledighetsansökan görs via Schoolity.

Mer information om ledighet

Elevhälsa

Elevhälsan på Hällebergsskolan 2021–2022

Vi finns till för att hjälpa dig som elev att må bra och för att ge dig stöd i att kunna utvecklas och lära dig på ett bra sätt. Vårt uppdrag är också att vara med och främja en god skol- och arbetsmiljö.

Tystnadsplikt

Om du som elev går till skolsköterskan, skolläkaren eller kuratorn för att prata eller för att få hjälp med något, berättar de inte det för någon annan. De har tystnadsplikt.

Men om de tror att det finns risk att du behandlas illa eller har en dålig livssituation, måste de kontakta din vårdnadshavare eller social-tjänsten. Det är för att du ska få så bra hjälp som möjligt.

Om situationen kan bli värre av att vårdnadshavarna kontaktas, får de inte veta något. Om du har frågor kring tystnadsplikten, kan du börja med att prata med den person du träffar i elevhälsan om den.

Så här når du oss i elevhälsoteamet
Ta kontakt när du ser oss på skolan, sök oss på våra arbetsplatser eller maila oss.

Hanna Bylund, kurator
Finns på skolan onsdagar kl. 8.00-11.00
hanna.bylund@hallebergsskolan.se

 

Anna Ekman, skolsköterska
Finns på skolan torsdagar kl. 8.00-12.00
anna.ekman@hallebergsskolan.se

  

Anna Karin Bylund, speciallärare
Finns på skolan varje dag
annakarin.bylund@hallebergsskolan.se

 

Gustaf Alenklint, rektor
Finns på skolan fyra dagar per vecka
gustaf.alenklint@hallebergsskolan.se

Information om Coronaviruset

Vi vill i korthet ge information kring hur vi förhåller till de sjukdomstider som just nu råder och med anledning av Coronaviruset.

Skolledningen följer noggrant myndigheternas rapportering, och uppmanar er att också följa med i nyheterna samt regelbundet gå in på de hemsidor som finns nedan.

För att undvika smittspridning oavsett typ av virus rekommenderar Folkhälsomyndigheten följande:

  1. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  2. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
  3. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  4. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra människor. Stanna hemma så länge du känner dig och är sjuk. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Vänta minst två dygn efter att du blivit helt frisk innan du går till skolan.

OBS! Uppmana gärna era barn att tänka extra på handhygienen.

Handlingsplan

Läsårstider

Vårterminen 2022

onsdag 12 januari – tisdag 14 juni

Lovdagar

21 februari – 25 februari (sportlov vecka 8)
11 mars
11 april – 15 april (påsklov vecka 15)
18 april** (annandag påsk)
27 maj** (klämdag)
6 juni** (Sveriges nationaldag)

Höstterminen 2022
tisdag 16 augusti – torsdag 22 december

Lovdagar
22 september*
31 oktober till 4 november (höstlov vecka 44)

Vårterminen 2023
onsdag 11 januari – fredag 9 juni

Lovdagar
20-24 februari** (sportlov vecka 8)
XX mars*, k-dag som fastställs utifrån datum för nationella prov
11-14 mars** (påsklov vecka 15)
19 maj** (klämdag)
5 juni** (klämdag)

* Kompetensutvecklingsdag(ar), eleverna lediga
** Ledigt för både elever och personal

Matsedel

Varje dag serverar vi god och nyttig mat som tillagas i vårt skolkök. Måltiden är ett tillfälle för gemenskap i en trivsam matsal. Elever och personal äter tillsammans.

Matsedel

IT

Digitala hjälpmedel

I skolan använder vi varje dag olika digitala hjälpmedel för att underlätta och fördjupa undervisningen, samt underlätta kommunikationen med hemmet.

Bland annat använder vi:

Google Suite For Education

Google Suite For Education är ett antal molnbaserade verktyg som förenklar och förbättrar skolarbetet. Det är redskap för att skapa texter, hemsidor, bloggar, mejl med mera.

Inläsningstjänst

Inläsningstjänst ger eleverna möjlighet att lyssna på sina läromedel. Alla elever får tillgång till detta och kan välja att använda det. Det går att använda både från datorer och smarta telefoner.

Schoolity

Schoolity är en lärplattform och ett kommunikationsverktyg för vårdnadshavare, lärare och elever. Den administrerar frånvaroanmälan, ansökan om ledighet, läx- och lektionsschema med mera. Utöver detta används Schoolity också med arbetet kring mål, planer och dokumentation i skolan.

Bussresor

Skolskjuts

Rätten till skolskjuts regleras i Skollagen. Detta innebär att kommunen där eleven är folkbokförd, har ett ansvar för att eleven på ett säkert sätt ska ha möjlighet att ta sig till och från skolan.

Om en elev kan bli beviljad skolskjuts eller inte bedöms med hänsyn taget till vägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder (hos elev) eller någon annan särskild omständighet.

Du som vårdnadshavare ansöker själv om busskort till ditt barn på Uddevalla kommuns hemsida.

Ansökan om busskort Förlorat busskort

Vi vill att du är nöjd

Vi gör vårt absolut bästa för att möta alla elevers behov för att må bra och nå en positiv kunskapsutveckling. Dessvärre kanske vi inte alltid räcker till. Läs mer hur du kan göra oss medvetna om brister.

Rutin för hantering av klagomål